Lucia Feková, DiS.

Jsem diplomovaný fyzioterapeut s šestnácti letou praxí. Po studiích Střední zdravotnické školy ve Svidníku jsem pokračovala ve vzdělávání na Vyšší odborné zdravotnické škole v Košicích obor diplomovaný fyzioterapeut. Po úspěšném dokončení studií jsem začala pracovat v soukromé rehabilitační ambulanci Acromion v Praze 7 jako samostatný fyzioterapeut. Z této pracovní pozice jsem odešla do společnosti RHG, spol. s. r. o., kde jsem po dvou letech, až do své mateřské dovolené, působila jako vedoucí fyzioterapeut rehabilitačního oddělení v Nemocnici Roztoky. Po mateřské dovolené jsem pokračovala ve své práci v RHG, spol. s. r. o. v Nemocnici Kralupy nad Vltavou.

Moje povolání je mi koníčkem. Fyzioterapii jsem si vybrala, už když jsem byla teenager. Po celou dobu praxe se průběžně vzdělávám.

Díky individuálnímu přístupu, získanému vzdělání, praxi a citu pro lidské tělo mohu každému klientovi vybrat vhodnou terapii.
Inspirují mne osobnosti tohoto oboru a jsem hrdá, že jsem u mnoha z nich absolvovala studium (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Patakyovi, apod.).

Zkušenosti mám nejen s civilizačními pohybovými omezeními (bolesti zad, přetížení svalových partií, funkční poruchy pohybového aparátu, apod.), s poruchami hybnosti po úrazech, ale i s rehabilitací vrcholových sportovců.

Pracuji i s dětmi od předškolního věku.

Absolvovala jsem několik desítek certifikovaných kurzů a školení např.: měkké a mobilizační techniky, Senzomotorická stabilizace, Akrální koaktivační terapie pro děti i dospělé, Cvičení pro těhotné a po porodu, Cvičení podle Ludmily Mojžíšové, Posilování pánevního dna podle Renaty Sahani Sakálové.