Bc.Kamila Dvořáková

Základní odborné vzdělání ukončila na Střední zdravotnické škole v Praze 10 v roce 1994, postgraduální specializační studium v oboru zdravotní sestra anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče ukončila v roce 1998. Dále absolvovala  Všzsp sv. Alžbety v Bratislavě - Detašované pracoviště - Ústav Sv.Jana Nepomuka Neumanna Příbram v oboru “Ošetřovatelství (Bc.)”, studium ukončila v roce 2013.

V letech 1994-1998 pracovala ve VFN Praha, na klinice anesteziologie a resuscitace, v letech 2001-2007 byla na mateřské dovolené, od roku 2008 pracovala v areálu ÚJV Řež, a. s. na zdravotním středisku jako všeobecná zdravotní sestra u praktického a závodního lékaře, od 1.1.2013 pracuje tamtéž pro Ordinace JACH-TA, s.r.o. na stejné pracovní pozici. Lektorkou první pomoci akreditovanou MŠMT – řadu let se věnuje výuce první pomoci a v této problematice se stále průběžně vzdělává.