Školení první pomoci

Každý zaměstnavatel se musí řídit dle příslušných zákonů zj. zákonem č. 262/2006 Sb., (Zákoník páce), §101, §102, – ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Proto musí určit v souladu s různými riziky dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby.

Nabízíme výuku první pomoci v rámci pracovnělékařských služeb, která sestává z teoretické a praktické části.