MUDr. Jáchym Bednář

Promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1996. Praxi v interní medicíně získal v nemocnici v Roztokách u Prahy. V roce 1999 atestoval z všeobecného lékařství.

V roce 1999 pracoval na Rychlé záchranné službě Praha – východ, od ledna roku 2000 do prosince roku 2012 působil jako praktický a závodní lékař v ÚJV Řež, a.s.

Od roku 2005 působí jako školitel studentů medicíny při 1. a 2. LF UK v Praze, od roku 2009 pracuje jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství v Praze, na Albertově (http://vselek.lf1.cuni.cz/prednasejici-informace).

V praxi praktického lékaře se kromě běžné agendy praktického lékaře zaměřuje na pracovní lékařství a fyzioterapii, dále na psychosomatickou a celostní medicínu.

Je členem společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a od roku 2011 je reprezentantem ČR v mezinárodní síťové organizaci, sdružující lékaře-učitele EURACT (www.euract.eu), pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí, je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání.