MUDr. Kristina Skulínková

MUDr. Kristina Skulínková promovala v roce 2010 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Praxi z vnitřního lékařství získala na interním oddělení Nemocnice Slaný.

V roce 2012 se účastnila stáže LOVAH v Holandsku a výměnného pobytu pro mladé praktické lékaře Hippocrates v Portugalsku. 

Atestaci ze všeobecného praktického lékařství složila v roce 2014. Od té doby pracuje jako praktická lékařka v ordinaci JACH-TA s.r.o. i na jiných pracovištích.

Je členkou Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí a je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání.