Ceník výkonů

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
v ordinaci praktického lékaře pro dospělé:

(Platnost od 1. 2. 2023)

Prohlídka (periodická, vstupní) pro zaměstnavatele a posudek k způsobilosti k práci 600,- Kč
Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele 400,- Kč
Vystavení profesních průkazů (hasiči, obsluha výtahů, svářeč, potravinářský průkaz) 400,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 200,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz základní 700,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz - rozšíření, prodloužení nad 65 let 400,- Kč
Potvrzení zbrojního pasu 900,- Kč
Vyšetření na rizikové sporty a na jiné než léčebné účely 500,- Kč
Duplikáty DPN, průkazů, potvrzení 100,- Kč
Jiný administrativní úkon á 20 min a započatých á 20min + přímé náklady 300,- Kč
Bolestné a bodové ohodnocení pracovního úrazu, práce pro komerční účely – dle náročnosti 500,- až 1000,- Kč
Aplikace injekce do svalu u ošetření, které není hrazeno ze zdravotního pojištění 50,- Kč
Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (např. zvětšení prsou)
Zvlášť účtujeme laboratorní vyšetření dle sazebníku příslušných pracovišť a vyšetření nepojištěnců
500,- až 1000,- Kč
EKG nehrazené ze zdravotního pojištění 400,- Kč
CRP, FOB, INR, Streptest nehrazené ze zdravotního pojištění 200,- Kč
Zpráva pro policii, soudy 600,- Kč
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců 200,- Kč
FSME IMMUN vakcína + aplikace 1100,- Kč
Aplikace očkovací látky, která není hrazena z zdravotního pojištění 300,- Kč

Různá vyšetření na vlastní žádost pacienta (např. zjištění krevní skupiny), jiná vyšetření - dle sazebníku příslušných pracovišť.

Všechny ceny jsou v Kč. Nejsme plátci DPH.

Přijímáme bezhotovostní platby pomocí Trisbee.