Ceník výkonů

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
v ordinaci praktického lékaře pro dospělé:

 (Platnost od 1. 3. 2018)

Vstupní vyšetření pro zaměstnavatele 600,- Kč
Preventivní prohlídka pro zaměstnavatele 500,- Kč
Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele 300,- Kč
Posudek pro zaměstnavatele 400,- Kč
Vystavení profesních průkazů (hasiči, obsluha výtahů, svářeč, potravinářský průkaz) 200,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 200,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz základní 500,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz - rozšíření, prodloužení 300,- Kč
Potvrzení zbrojního pasu - základní 500,- Kč
Prodloužení platnosti zbrojního pasu 300,- Kč
Vyšetření na rizikové sporty 300,- Kč
Duplikáty DPN, průkazů, potvrzení 50,- Kč
Bolestné a bodové ohodnocení pracovního úrazu 300,- Kč
Jiný administrativní výkon 200,- Kč
Aplikace injekce do svalu u ošetření, které není hrazeno ze zdravotního pojištění 30,- Kč
Předoperační vyš. u výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (např. zvětšení prsou)
(zvlášť účtujeme laboratorní vyšetření dle sazebníku příslušných pracovišť) a vyšetření nepojištěnců.
500,- Kč
Zpráva pro policii, soudy 300,- Kč
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců 200,- Kč
Žádost o lázeňskou péči nehrazenou ze zdr. pojištění 300,- Kč
FSME IMMUN vakcína + aplikace 1000,- Kč
Aplikace očkovací látky, která není hrazena z zdravotního pojištění 200,- Kč

Všechny ceny jsou v Kč.  Nejsme plátci DPH. Nepřijímáme platební karty.