Vnitřní řád Ordinace JACH-TA, s.r.o.

 1. Pacienti dodržují ordinační hodiny zdravotnického zařízení a to včetně jejich rozdělení na "Ordinaci pro akutní pacienty" a "Ordinaci pro objednané pacienty". V čase určeném pro objednané pacienty, nebude možné věnovat se jiným pacientům kromě objednaných a případů neodkladné péče.
 2. NEREGISTROVANÉ pacienty ošetřujeme pouze při závažných obtížích a v případě nedostupnosti jejich registrujícího praktického lékaře. První pomoc poskytneme vždy.
 3. Při registraci pacienta do naší ordinace si výpis ze zdravotní dokumentace a kopie důležitých zpráv vyžádáme po sdělení jména a adresy dosud registrujícího lékaře sami nebo si pacient na základě naší žádosti zařídí výpis sám.
 4. Při přeregistraci pacienta do jiné ordinace poskytujeme na základě platné legislativy výpis z naší zdravotní dokumentace a kopie důležitých zpráv.
 5. Pořadí pacientů určuje lékař, pokud lékař určí, i sestra. Přednostně ošetřujeme např. akutní úrazy, stavy život ohrožující, těhotné, matky s dětmi.
 6. Pacient při vstupu do ordinace předloží na požádání platný průkaz zdravotní pojišťovny, případně OP či pas.
 7. Na preventivní prohlídky, prohlídky pro zaměstnavatele, prohlídky pro účely posudkové služby, předoperační vyšetření a odběry je třeba se předem objednat.
 8. Předpis receptů na léky, které dlouhodobě a pravidelně užíváte, lze objednat telefonicky nebo e-mailem. Recept může být vydán v tištěné podobě nebo jako zaslán na Vaši e-mailovou adresu jako tzv. e-recept, který si můžete sami vytisknout a po té vyzvednout v jakékoliv lékárně.
 9. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno používání návykových látek.
 10. Informace o zdravotním stavu pacienta, sdělujeme jiným osobám (pacientem určeným) pouze na základě pacientova písemného souhlasu.
 11. V čekárně a ordinaci je zakázáno vyvěšovat reklamy a plakáty.

 

Ordinace JACH-TA, s.r.o., požaduje od pacientů písemný informovaný souhlas u odběrů krve na PSA (prostatický antigen), dále souhlas s odběrem krve na testování HIV, obojí v souladu s §34 zákona č. 372/2011 Sb.

 

Vztah mezi zdravotníkem a pacientem je založen na vzájemné důvěře a respektu.
Děkujeme Vám, že ho vytváříte!